Oznamy

Pravidelné stretnutia:

Nedeľa         10:00 - Služby Božie

                    17:00 - Spevokol

Utorok          14:30 - Evanjelické náboženstvo - MŠ Dovalovo

                    17:00 - Biblická hodina /mimo adventu a pôstu/

                    17:00 - Stredotýždňové Služby Božie /advent a pôst/

Streda          19:00 - skupinka mužov / každý druhý týždeň na pôde cirk. zborov L.H.-Dovalovo, L. Peter a Hybe /

Štvrtok         17:00 - vyučovanie konfirmandov

                    17:00 - Stredotýždňové Služby Božie /advent a pôst/

Piatok           18:00 - Dorast

Sobota          19:00 - Mládež